ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

FORMA, OBSAH A PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

ETHIC-HR - nabídka spolupráce pro firmy V posledních letech můžete velice snadno v České republice vysledovat rostoucí trend vyhledávání zaměstnanců přes agentury práce a zároveň ve firemní praxi rostoucí tlak v oblasti snižování nákladů. Na jedné straně se vytvořila samostatná byznys kategorie složená z plejád konzultantů, poradců, speciálních asistentů apod. a na straně druhé je spousta zaměstnavatelů nucena mnohdy právě skrze draze zaplaceného kandidáta řešit tlak na snižování nákladů ve své vlastní firmě.

To můžeme sami potvrdit vzhledem k mnohým osobním zkušenostem v rolích personálních manažerů nebo podnikových personalistů.

ETHIC-HR - nabídka spolupráce pro firmyChceme Vás přesvědčit o tom, že Vaše výdaje na vyhledání a výběr žádoucích kvalifikovaných profesionálů nebo absolventů vysokých či středních škol při použití personální agentury mohou více odpovídat Vašemu očekávání, zejména ve vazbě na poskytovaný servis a vyvážené smluvní podmínky. Například právě absolventi škol, zaregistrují-li se u agentury práce a chtějí-li tak nalézt první zaměstnání, jsou mnohdy potenciálním zaměstnavatelem odmítnuti právě vzhledem k ceně, která musí být za ně zaplacena. A pochybujeme, že by vlastníkům společností byla lhostejná výše výdajů na vyhledání nového pracovníka při porovnání jeho kvality a ceny.

Klademe důraz na definování potřeb klienta, znalost jeho firemní kultury, organizační struktury, systému řízení, firemních a personálních procesů, očekávání a dalších faktorů relevantních pro personální řízení, resp. formu spolupráce. Na základě konkretizace a ujasnění požadavků sestavíme návrh spolupráce, její koncepci, včetně časového plánu realizace a výběru vhodné strategie a navrhneme rámcové vymezení spolupráce včetně podmínek pro Vás určitě zajímavých v oblasti vyhledávání kvalifikovaného personálu.

Na základě Vašeho vyžádání Vám zpracujeme osobnostní nebo psychologické posudky kandidátů. Samozřejmě pak přivítáme formu exkluzivní spolupráce na konkrétních výběrových projektech. Exkluzivita přináší oboustranné výhody … rozhodnutí je ovšem ve Vašich rukou.design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz