ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

S ČÍM MŮŽETE POČÍTAT

Výstupem z jakéhokoliv setkání na bázi konzultace nebo řešitelského úkolu nebo tréninku je praktické a relevantní řešení ušité na míru danému problému/zadání ve vzájemném propojení jak s ostatními personálními procesy, tak firemními postupy. Východisky jsou: firemní záměry a očekávané změny, současné personální procesy, analýza pracovních míst, identifikace potřeb, kariérové plány, interní komunikace, firemní klima, motivace. Na základě konkretizace a ujasnění požadavků sestavíme detailní návrh spolupráce, včetně časového plánu uskutečnění, výběru vhodného postupu a navrhneme rámcové vymezení spolupráce a podmínky.

Návrh oblastí partnerské spolupráce na principu: Příprava – Realizace a kontrola – Vyhodnocení. Odbornost, respekt k realitě a očekávání. Formy spolupráce: Konzultace, pracovní semináře, školení, koučování, podpůrné výukové materiály.

A samozřejmě diskrétnost.design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz