ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

PERSONÁLNÍ SYSTÉM

Nabízíme spolupráci při analýze, tvorbě, nastavení, zavedení a konzultacích personálních systémů (včetně přípravy příslušných směrnic, formulářů a proškolení/tréninku vedoucích)

  • hodnocení pracovního výkonu TH zaměstnanců
  • motivace, odměňování
  • konzultace, poradenství v pracovně-právní oblasti, pracovní řád, kolektivní smlouva
  • popisy procesů (např. pro ISO)

SPOLUPRÁCE V OBLASTECH MOTIVACE, HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnávání lidí v podniku nelze redukovat jen na zajišťování vysoké produktivity a tomu odpovídajícímu výkonu bez patřičného naplňování jejich potřeb nebo požadavků. Požadavky mohou být jak ekonomické, tak i společenské nebo etické.

Jakákoli organizace potřebuje znát, jak její zaměstnanci plní úkoly a požadavky pracovního místa, jaká je úroveň jejich pracovního chování a jejich vztahy s okolím souvisejícím s jejich prací. A o tom je proces hodnocení zaměstnanců, který pomáhá organizaci plnit strategické cíle pomocí individuálních cílů svých zaměstnanců.

Odměňování neznamená jen mzdu, plat nebo jiné formy peněžní odměny za vykonanou práci, ale zahrnuje i další výhody plynoucí z pracovního poměru. Nabízíme poradenství jak při tvorbě motivačního programu organizace, tak i při nastavení efektivního systému hodnocení zaměstnanců a spravedlivého motivujícího systému odměňování.

SPOLUPRÁCE PŘI ORGANIZOVÁNÍ AKCÍ PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE

Rádi byste poskytli Vašim zaměstnancům odměnu v podobě zábavné, společenské nebo sportovně laděné akce? Nebo chcete toto společné setkání proložit týmovými hrami třeba v angličtině a tím naplňovat ono známé “škola hrou” při dobré zábavě? Jestliže ano a zaujala Vás naše nabídka, kontaktujte nás prosím.design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz