ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

NOVÁ VOLNÁ MÍSTA

Fakturantka / fakturant
Pardubický kraj
podrobnosti...

Programátor MCU
Pardubický kraj
podrobnosti...

Pracovník expedice
Pardubický kraj
podrobnosti...

Technický ředitel
Pardubický kraj
podrobnosti...

Ředitel kvality
Pardubický kraj
podrobnosti...

Práce v ČR

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY

JAK SPRÁVNĚ NAPSAT STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – CV?

Hlavička CV
Připravte si hlavičku CV s kontaktními údaji, které si prosím několikrát zkontrolujte. Nechcete přece, aby personalista firmy kontaktoval podle špatně uvedeného telefonního čísla na Vašem CV někoho jiného.

FOTO je výhodou, ne podmínkou. Nicméně, doporučujeme.

 • Titul, jméno a příjmení:
 • Adresa:
 • Datum narození:
 • Zdravotní stav:
 • Telefon:
 • E-mailová adresa:

Vzdělání
Následovat v CV by měly informace o Vašem vzdělání. "Pozor" vzdělání uvádíme v opačném chronologickém sledu a do CV nepíšeme základní školu, tedy:
   • Od – do: VŠ vzdělání (název univerzity, název fakulty, obor)
   • Od – do: SŠ vzdělání (název školy, obor)

Pracovní zkušenosti
Práce a brigáda, nezaměňujte prosím v CV tyto pojmy! Pokud chcete, aby bylo vaše CV reprezentativní, uvádějte spíše pracovní zkušenosti a brigády jen ty, které rozšiřují vaší dovednosti, schopnosti v oboru, ve kterém máze zájem získat zaměstnání. Chronologie dosavadního zaměstnání je též v CV v opačném sledu a to následovně:
   • Od – do: Název společnosti, u které pracujete, nebo jste pracovali naposledy (název pracovní pozice) rozpis hlavní náplně práce a zkušeností, které jste získali.
   • Od – do: Název společnosti (název pracovní pozice) dále stačí uvést jen základní náplň práce.

Odborné znalosti a zkušenosti
Trh práce je velice různorodý a kvalifikovaných lidí a odborníků stále přibývá. Proto vyzdvihněte v CV co nejvíce odborných znalostí a zkušeností, které zvyšují Vaši uplatnitelnost na trhu práce. Například:
   • Datum: Název školení (získané zkušenosti a dovednosti)
   • Datum: Certifikát (kvalifikace pro….)
   • Datum: Zahraniční pobyt (zvýšení odborné konverzace v cizím jazyce)
   • Datum: Řidičský průkaz (skupina, zkušenosti) atd.

Znalost PC a cizích jazyků
PC znalost je v dnešní době základem už i pro pozici, jakou je například prodavačka, ale i přesto je potřeba v CV znalost práce na počítači uvést a zároveň i její úroveň. Stejně tak znalost cizích jazyků rozepište, především firmy se sídlem v zahraničí nabízí práci pouze lidem s aktivní znalostí cizích jazyků.
   • PC: úroveň, znalost konkrétních programů
   • Jazyk: Jaký + úroveň znalosti.
Rozhodně neuvádějte to, co není reálnou skutečností. Při osobním setkání/pohovoru určitě nastane příležitost tyto v životopisu uvedené dovednosti ověřit.

Profil osobnosti
I Váš charakter může být základem úspěchu práce, proto se do CV uvádí profil osobnosti. Napište, co vás motivuje k vyšším výkonům, jací jste a jakými lidmi se rádi obklopujete, neopomeňte ani záporné vlastnosti, ty mohou být někdy překážkou pro výkon práce, pak nemá cenu kandidáta zvát na pracovní pohovor. Cokoliv uvedete může být následně součástí pohovoru. Například:
   • charakter: jsem nekonfliktní člověk. Dokáži obhájit svá rozhodnutí a nést za odvedenou práci odpovědnost. Kreativita patří mezi mé přední vlastnosti. Jsem někdy až příliš důvěřivý, což se mi mnohdy nevyplácí.
   • řidící dovednosti: dokáži vést menší tým lidí cca 5

Pracovní cíl
Poslední položkou CV je váš pracovní cíl. Napište, v jakých oborech chcete pracovat a proč. Popřípadě jaké máte předpoklady pro kariérní nebo alespoň profesní růst. Například:
   • poptávám práci v oboru Designer vzhledem k mým dosavadním zkušenostem a schopnosti neustále objevovat a implementovat nové metody a kreativnímu přístupu k práci

Reference
Reference od Vašich minulých zaměstnavatelů / nadřízených. Nejprve se Však s těmito lidmi dohodněte, aby nebyli zaskočeni až jim někdo zavolá a bude se na Vás ptát.
   • titul jméno příjmení, funkce a jméno firmy, telefon.


PROČ SPOLUPRACOVAT S PERSONÁLNĚ PORADENSKOU SPOLEČNOSTÍ?

Naši specialisté vám komplexně zajistí lidské zdroje, jejich oslovení, výběr, pracovní pohovor, umístění do pracovního procesu. Kromě jednotlivých personálních procesů, včetně výběru zaměstnanců, se zaměřujeme se na komplexní problematiku řízení lidských zdrojů ve firmách. Viz část PRO FIRMY.


JAK SE PŘIPRAVIT NA PRACOVNÍ POHOVOR?

Životopis a motivační dopis jsou Vaší vstupní vizitkou, ale pracovní pohovor je prvním větším krůčkem k úspěchu.

Příprava
 • získání maximálního množství informací o společnosti, ve které se ucházíme o zaměstnání, o její podnikové kultuře, strategii firmy atd. Tyto informace lze získat z externích zdrojů (např. firemní webové stránky, obchodní rejstřík,…) nebo z interních zdrojů (např. z kontaktu se zástupci organizace či stávajícími zaměstnanci)
 • získání informací o nabízené pracovní pozici
 • strukturovaný životopis - opětovná kontrola napsaných informací
 • pracovní pohovor Vás nesmí zaskočit, proto je potřebná příprava odpovědí na možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny
 • součástí přípravy na pracovní pohovor je také včasný příchod – je vhodné dostavit se včas, nejlépe 5 minut před začátkem, ale rozhodně ne o půl hodiny, to by mělo spíše negativní dopad
 • i vhodně zvolené oblečení může Váš pracovní pohovor velice zlepšit. U mužů by to měly být dlouhé kalhoty a košile, ale oblekem rozhodně nic nezkazíte. U žen by to také mělo být přiměřené společenské oblečení. Jak muži, tak ženy však velmi často zapomínají na detaily jako jsou čisté boty. Neopomeňte ani na svěží dech.

Vlastní pracovní pohovor
První dojem si Váš potencionální zaměstnavatel utvoří během prvních několika sekund, a to již při příchodu na pracovní pohovor. Vhodnou image je třeba volit podle postu a firmy, do které se hlásíte. První dojem v sobě také zahrnuje způsob příchodu do místnosti, kde bude pracovní pohovor probíhat. Držení těla, výraz tváře, pozdrav, podání ruky, ale také neverbální prvky jakými jsou např. oční kontakt, mimika, gestikulace a jiné.

Pracovní pohovor – jednotlivé fáze
   • pracovní pohovor a jeho zahájení – po vlastním představování uchazeče o zaměstnání a organizátora rozhovoru přijdou na řadu tzv. “ledy prolomující“ otázky, které mají za úkol navodit příjemnou atmosféru, uvolnit případné napětí a nervozitu. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pracovní pohovor, na zajímavosti dne atd. Na tyto otázky je vhodné odpovídat stručně, k věci, ale zdvořile. Nesnažte se zapůsobit dlouhými historkami z Vašeho soukromí.
   • pracovní pohovor a jeho hlavní část – v této fázi budou probírány detailně otázky ke vzdělání, rodinnému zázemí, profesní kariéra, zájmy a koníčky. Dále Vám budou kladeny otázky vztahující se k Vašim osobním cílům a motivaci.

Pracovní pohovor může skýtat otázky typu:
 • Povězte mi něco o sobě (motivace, schopnosti, dovednosti)
 • Povězte mi o Vašem posledním zaměstnání (náplni práce, o svěřených nadstandardních úkolech, kariérním růstu, o Vašem postavení v pracovním kolektivu atd.)
 • Stručně popište Vaši současnou či poslední firmu (obor činnosti, organizační strukturu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, atd.)
 • Proč odcházíte od Vašeho současného zaměstnavatele (co se Vám ve společnosti líbilo, co byste změnil/a)?
 • Proč jste se rozhodl/a ucházet se o toto místo?
 • Proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky podstatné pro výkon nabízené práce?
 • Co víte o naší firmě?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Jakých 5 hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na pracovním postu, na který jste se přihlásil/a? Na kolik % v jednotlivých bodech toto splňujete?
 • Jak chcete spojit vaše osobní cíle s případným získáním této pozice?
 • Jaká je Vaše představa o ideální práci? A proč?
 • Měl/a jste někdy na starosti další zaměstnance a jejich řízení? A ovšem i jiné dotazy

Na všechny otázky je vhodné odpovídat srozumitelně a věcně.
Samozřejmě pracovní pohovor není pro uchazeče pouze „výslech“, uchazeč o danou pozici by měl mít připraveny také své dotazy, které (pokud je vhodně během pracovního pohovoru položí) by pro něj měly být přínosem.

Závěr pracovního pohovoru
Po ukončení je třeba dát si časový termín, kdy můžete čekat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a za příležitost se pracovní pohovor absolvovat. Při odchodu byste se měli sami zamyslet nad vlastním výkonem. Zhodnotit vystupování a prezentaci myšlenek, obsah a formu odpovědí apod.design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz