ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE - WORKSHOPY - ŠKOLENÍ

Výběrové pohovory a výběrová řízení

Interpersonální percepce a intuice, ideální podřízený, efektivní přijímací pohovory, metody výběru personálu, plánování náborového procesu, náborová kritéria, výkonové normy, získávání pracovníků, plánování otázek, cykly otázek, strukturovaný x nestrukturovaný pohovor, vedení pohovoru, několik typů pro pohovory, testové metody, zpětná vazba, pozorování, kompetenční model, hraní rolí.

Vnitropodniková komunikace

Zásady, předcházení neshodám + příčiny, předpoklady pro efektivní spolupráci, efektivní komunikace, asertivita, komunikační chyby, zpětná vazba, řešení konfliktních situací, podnikové “klima”, chyby v komunikaci, komunikace jako prostředek řízení změn.

Firemní kultura a člověk v pracovním procesu

Vnitřní a vnější projevy, ovlivnění kultury a kulturou, loajalita k firmě, posílení sounáležitosti lidí ve firmě, jak si udržet kvalitní zaměstnance, systém motivace/stimulace ve firmě, proaktivita, tvořivost, sebemotivace, přání a cíle člověka, stanovování a dosahování cílů, shoda jak v osobním, tak i v pracovním životě, pozitivní přístup.

Kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy

Provedení krok za krokem celou problematikou kolektivního vyjednávání.

Vedení pracovních skupin/týmů/lidí

Vnitřní dynamika, týmové procesy, tvorba a struktura týmu, hodnocení týmu/jednotlivců, stimulace týmu, motivace pracovníků ve firmě, osobnost vedoucího, styly řízení, vyjednávání, asertivita, hodnocení výkonu, rozvoj týmu/jednotlivců, znalostní management, sebepoznávání, time management.

Zvládání stresu

Psychologická analýza/diagnostika osobnosti, vnímání okolím, psychosociální vývoj, hodnotové systémy, hraní rolí, bloky, úzkosti a strachy, rovnováha v životě, duševní hygiena, mechanismy zvládání stresu, reakce na stres, empatie v zátěžové situaci, sebepoznání, duševní hygiena.design ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz