ETHIC-HR personální agentura

tel.: +420 602 528 327, email: info@ethic-hr.cz

NOVÁ VOLNÁ MÍSTA

Fakturantka / fakturant
Pardubický kraj
podrobnosti...

Programátor MCU
Pardubický kraj
podrobnosti...

Pracovník expedice
Pardubický kraj
podrobnosti...

Technický ředitel
Pardubický kraj
podrobnosti...

Ředitel kvality
Pardubický kraj
podrobnosti...

Práce v ČR

ETHIC HR, s.r.o.

ObchodnĂ­ jmĂŠno: ETHIC HR, s.r.o.
Adresa: Sukova tøída 1556,
530 02 Pardubice
IÈO: 274 89 477

Statutårní orgån: Ing. Roman Schmidt, jednatel spoleènosti

Bankovní spojení: Èeskå spoøitelna, a.s., poboèka Chrudim,
è.ú. 1213110339/0800

TelefonnĂ­ spojenĂ­: +420 602 528 327
E-mailovĂŠ spojenĂ­: schmidt@ethic-hr.cz
WebovĂŠ strĂĄnky: www.ethic-hr.czdesign ©2006 Michal Pekař, code ©2006 6kvark.cz